అందం

ఐకార్లీ నుండి అబ్లేటన్ వరకు వెళ్ళిన చైల్డ్ స్టార్ నోహ్ ముంక్ ను కలవండి

10 సంవత్సరాల క్రితం, నికెలోడియన్ యొక్క ప్రోటో-మిలీనియల్ సిట్కామ్ ఐకార్లీలో గిబ్బి పాత్ర పోషించిన నోహ్ ముంక్కు ప్రపంచం పెద్దగా పరిచయం చేయబడింది. హెచ్చరిక లేకుండా తన చొక్కా తీసేందుకు బాగా తెలిసిన చబ్బీ గూఫ్‌బాల్ (వారి మిడిల్ స్కూల్ ప్రైమ్‌లో ఉన్నవారికి హాస్యభరితమైన హాస్యం), అప్పటి గిబ్బీ చాలా దూరంగా ఉంది ...