క్రిస్ బ్రౌన్ తో రిహన్న ఓవర్ డిస్ ట్రాక్ 'సైడింగ్' కు ఎమినెం క్షమాపణలు చెప్పాడు

2023 | సంగీతం

ఎమినెం తన మాజీ క్రిస్ బ్రౌన్తో కలిసి 'డిస్' ట్రాక్ చేసినందుకు రిహన్నకు క్షమాపణలు చెప్పింది.

గత సంవత్సరం, 7 సెకన్ల స్నిప్పెట్ అనే పాట తర్వాత రాపర్ విమర్శలు ఎదుర్కొన్నాడు 'విషయాలు మరింత దిగజారిపోతాయి' రెడ్డిట్లో లీక్ చేయబడింది.సంబంధిత | రిహన్నకు క్రిస్ బ్రౌన్ పుట్టినరోజు సందేశం స్వాగతించలేదునివేదికల ప్రకారం, క్లిప్ - ఇది అతని ఆల్బమ్ కోసం పాత, విడుదల చేయని ట్రాక్ నుండి తీసుకోబడింది పునఃస్థితి - ఎమినెం బ్రౌన్ యొక్క 2009 ను సూచించే ఒక పంక్తిని కలిగి ఉంది ఘోరమైన దాడి 'నేను క్రిస్ బ్రౌన్‌తో కలిసి ఉన్నాను, నేను కూడా ఒక బిచ్‌ను ఓడించాను' అని చెప్పడం ద్వారా రిహన్నపై అభియోగాలు మోపారు. తన కొత్త రికార్డ్‌లోని కలతపెట్టే సాహిత్యానికి అతను ఇప్పుడు క్షమాపణలు చెప్పాడు, సంగీతం హత్య - సైడ్ బి .ఎమినెం శుక్రవారం ఆశ్చర్యం ఆల్బమ్‌ను వదిలివేసిన తరువాత, 'జ్యూస్' ట్రాక్‌లో లీక్ అయిన స్నిప్పెట్ గురించి ప్రత్యక్ష క్షమాపణ ఉందని ప్రజలు గుర్తించడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టలేదు.'కానీ, నేను, నిజాయితీగా ఉంటానని / మరియు హృదయపూర్వకంగా, క్షమాపణలు, రిహన్న అని తిరిగి వాగ్దానం చేసినంత కాలం,' అతను ట్రాక్ మీద దూసుకుపోతాడు. 'ఆ పాట లీక్ అయినందుకు, నన్ను క్షమించండి, రి / ఇది మీకు శోకం కలిగించేది కాదు. సంబంధం లేకుండా, ఇది నా తప్పు. '

ఈ ట్రాక్ గురించి రిహన్న ఇంకా వ్యాఖ్యానించలేదు. అయితే, మీరు క్రింద 35 సెకన్ల మార్క్ చుట్టూ క్షమాపణ వినవచ్చు.జెట్టి ద్వారా ఫోటోలువెబ్ చుట్టూ సంబంధిత కథనాలు