మాక్ జోన్స్ టచ్‌డౌన్ కోసం ప్రార్థన చేయడం ద్వారా దేశభక్తులు మూడవ మరియు 29 మందిని మార్చారు

2023 | క్రీడలు
 మాక్ జోన్స్ జాకోబి మేయర్స్ టచ్‌డౌన్
CBS

మాక్ జోన్స్ టచ్‌డౌన్ కోసం ప్రార్థన చేయడం ద్వారా దేశభక్తులు మూడవ మరియు 29 మందిని మార్చారు

ఈ సీజన్‌లో న్యూ ఇంగ్లండ్ పేట్రియాట్స్ అఫెన్స్‌కు సంబంధించి విషయాలు ప్రత్యేకంగా జరగలేదు. కొన్నిసార్లు, అలాంటప్పుడు చేయవలసిన గొప్పదనం ఏమిటంటే, ప్రార్థనను విసరడం మరియు దానికి సమాధానం వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను, మరియు శనివారం సిన్సినాటి బెంగాల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో, అత్యంత అసాధ్యమైన పరిస్థితుల్లో ప్రార్థనకు సమాధానం లభించింది.

న్యూ ఇంగ్లండ్ మిడ్‌ఫీల్డ్‌కి అవతలి వైపు నుండి మూడవ మరియు 29ని ఎదుర్కొంది. సిన్సినాటి, పేట్రియాట్స్ 19-గజాల రేఖకు చేరుకోవాలని తెలుసుకున్నాడు, ఏడుగురు కుర్రాళ్లను కవరేజ్‌లోకి తీసుకురావాలని, ఒక డ్యూడ్ గూఢచారి మాక్ జోన్స్‌ను కలిగి ఉండాలని మరియు ముగ్గురిని రష్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. జోన్స్ ఫీల్డ్‌లో ఉన్నంతవరకు ప్రార్థన చేయడం తప్ప వేరే మార్గం లేనందున అది ప్రాథమికంగా పనిచేసింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, బెంగాల్‌లకు సమస్య ఏమిటంటే, స్కాటీ వాషింగ్టన్ బంతిని రీల్ చేయడంలో అసమర్థత నిజానికి న్యూ ఇంగ్లండ్‌కు పని చేసింది, ఎందుకంటే సీజన్‌లోని అత్యంత అసంభవమైన టచ్‌డౌన్‌లలో ఒకదాని కోసం బంతి జాకోబి మేయర్స్ చేతుల్లోకి వచ్చింది.NFL గేమ్‌లో పాయింట్‌లను పొందడానికి ఇది బహుశా స్థిరమైన మార్గం కాదు, కానీ జోన్స్, మాట్ ప్యాట్రిసియా మరియు సహ కోసం విషయాలు ఎలా సాగాయి. ఈ సీజన్‌లో, వారు 'బంతిని ఎండ్ జోన్‌లోకి విసిరి, అది పని చేస్తుందని ఆశిస్తున్నాను' మరింత తరచుగా ఆడవచ్చు.