నైట్ లైఫ్

ఈ రోజు మన భాషలో టాప్ 50 అతిపెద్ద క్లిచ్‌లు

సంభాషణకు సముచితం కాదా, మొత్తం సంస్కృతి అవలంబించిన క్లిచ్ మరియు రోజూ చిలుకలు వినడానికి చాలా బాధాకరమైనది ఏమీ లేదు. కొన్నిసార్లు ఒక పదం లేదా పదబంధం అకస్మాత్తుగా ప్రజల మనస్సులోకి ప్రవేశిస్తుంది మరియు ప్రతి ఒక్కరూ దానిని తక్షణమే స్వీకరిస్తారు, పునరావృతం చేస్తారు ...